ZEMLJEVID (okolica)

Dolina Ličence (potok Ličenca domačini imenujejo tudi Ličnica) leži severozahodno od Poljčan. Razprostira se na dobrih 2700 hektarjih sredi Dravinjskih goric. Zanjo je značilna ekstenzivna mokrotna krajina, ki v dolinicah stranskih potokov prehaja v lepo ohranjeno in ponekod skoraj neokrnjeno naravo. Ena izmed najlepših stranskih dolin je dolina z ribniki Petelinjek. Potok z zrelimi jelševimi sestoji, ribniki, ohranjeni gozdovi, mokrotni travniki in majhna povirja v stranskih dolinah so funkcionalno povezan ekosistem. Ta predstavlja neločljivo celoto z izjemno  biotsko pestrostjo vrst in življenjskih prostorov.      

 

Ličenca pri Poljčanah

Ribniki Petelinjek

 
Make a Free Website with Yola.