DOLINA LIČENCE

Potok Ličence je skupaj s številnimi manjšimi pritoki osrednji del Dravinjskih goric. Razrezal v slemena, ki jih poraščajo bukovi gozdovi. Gozdove prekinjajo ceste, ki povezujejo naselja, zaselke in posamezne kmetije. Doline med slemeni so mokrotne, saj so tla glinena in slabo propustna, površinska voda pa zaradi slabih odtočnih sposobnosti odteka počasi.

 

 

Mokrotni travnik

 
Make a Free Website with Yola.