RASTLINE

Zaradi ekstenzivnega kmetovanja so tu svoj življenjski prostor našle številne redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. Na mokrotnih travnikih mestoma uspevajo divje orhideje, med katerimi je najštevilčnejša pegasta prstasta kukavica.

 

Pegasta prstasta kukavica  

V ribnikih prevladujejo plavajoče rastline, kot so različne vrste:

- dristavcev

-beli lokvanj

Beli lokvanj

V plitvinah in na obrežju ribnikov najdemo:

- sestoje trstičja,

-rogoza,

-   šašja,

ločja

 preslic.

 

Vtočni del ribnika z rogozom, trstičjem in šaši  

 OGROŽENE RASTLINE

Zelo redko se pojavlja tudi sibirska perunika, ki je zaradi intenzivnejšega gospodarjenja z nekaterimi travniki na robu preživetja. Med ogrožennimi in redkimi rastlinskimi vrstami sta najpomembnejša kolmež in osnati biček.Kolmež

Sibirska perunika

 
Make a Free Website with Yola.